قدرت TextView، بخش نخست : Drawableها

تکست‌ویو در کنار EditText، Button، RadioButton یکی از شالوده‌های فریم‌ورک اندروید هستند. تکست‌ویوها همینطور یکی از قدرتمندترین ابزارهایی هستند که برای ساختن لایه‌ها در اختیار داریم. شناخت عمیق آن‌ها می‌تواند کمک‌مان کند تا در وقت و تعداد ویوها صرفه‌جویی کنیم، لایه‌ها را ساده‌تر و UI را سریعتر بسازیم.

در این سری در مورد تکست‌ویو و کلاس‌هایی که مستقیماً از آن مشتق شده‌اند صحبت خواهم کرد و با یکی از موارد خیلی ابتدایی شروع می‌کنم که شما احتمالاً می‌دانید، اگر نه، عاشقش می‌شوید. ادامه خواندن “قدرت TextView، بخش نخست : Drawableها”