قدرت TextView، بخش نخست : Drawableها

تکست‌ویو در کنار EditText، Button، RadioButton یکی از شالوده‌های فریم‌ورک اندروید هستند. تکست‌ویوها همینطور یکی از قدرتمندترین ابزارهایی هستند که برای ساختن لایه‌ها در اختیار داریم. شناخت عمیق آن‌ها می‌تواند کمک‌مان کند تا در وقت و تعداد ویوها صرفه‌جویی کنیم، لایه‌ها را ساده‌تر و UI را سریعتر بسازیم.

در این سری در مورد تکست‌ویو و کلاس‌هایی که مستقیماً از آن مشتق شده‌اند صحبت خواهم کرد و با یکی از موارد خیلی ابتدایی شروع می‌کنم که شما احتمالاً می‌دانید، اگر نه، عاشقش می‌شوید. ادامه خواندن “قدرت TextView، بخش نخست : Drawableها”

AsyncTask در اندروید چیست؟

ترد اصلی UI اندروید

اندروید رخدادهای ورودی یا تسک‌ها را در یک تک ترد (Thread) رابط کاربری (UI) مدیریت می‌کند که به این ترد، ترد اصلی (Main Thread) گفته می‌شود. ترد اصلی نمی‌تواند چند عملیات همزمان را مدیریت کند و فقط یک رخداد را در هر لحظه پردازش می‌کند. ادامه خواندن “AsyncTask در اندروید چیست؟”